Gastouder Onder de Regenboog

Privacyverklaring

Gastouder onder de regenboog (Miralda Bongers), gevestigd aan Staringstraat 28 7081BR Gendringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Miralda Bongers
Staringstraat 28
7081BR Gendringen
0613333091
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.gastouder-onderderegenboog.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Gastouder onder de regenboog verwerkt jou persoonsgegevens doordat je deze zelf aan haar verstrekt. Dit gebeurd via het invullen van het contactformulier. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Andere gegevens die u zelf nog aanlevert

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt:

Gastouder onder de regenboog verzameld persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Om jullie te kunnen bellen en/of te e-mailen als je een vraag hebt of informatie over de opvang wenst te krijgen. Hier ligt de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de dienst aan ten grondslag.

Gastouder onder de regenboog verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gastouder onder de regenboog neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Gastouder onder de regenboog zelf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gastouder onder de regenboog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle gegevens worden 7 jaar na einde klant relatie vernietigd. Dit is de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. Het e-mailadres wordt bij einde klant relatie direct uit het mailbestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Natuurlijk verkoopt Gastouder onder de regenboog jou gegevens niet aan derden en zal zij die uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in haar opdracht (bijv. boekhouder) sluit zij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jou gegevens. Gastouder onder de regenboog blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Gastouder onder de regenboog gebruikt geen (tracking) cookies op haar site. Er is alleen een sessie cookie van de software die kijkt of een bezoeker is ingelogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Gastouder onder de regenboog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jou persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Gastouder onder de regenboog jou een kopie van jou identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jou pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jou privacy. Gastouder onder de regenboog zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jou verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gastouder onder de regenboog neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan de beveiliging met een wachtwoord. Als je het idee hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.